Zajištění právní služby

Spolupráce s advokátní kanceláří je v developerské činnosti velmi výhodná.

Společnost MORAVAN DEVELOP s.r.o. od okamžiku svého založení úzce spolupracuje s Advokátní kanceláří Economy JUDr. Pecl a spol., v.o.s., neboť považuje za důležité nabídnout klientům komplexní službu, zejména v návaznosti všech činností v investiční výstavbě.

V úzké spolupráci obou společností je pro klienta zajištěno široké spektrum činností, jako je např. vyhledání vhodné lokality pro zamýšlenou investici, vyřešení majetkoprávních vztahů, zajištění příslušných správních rozhodnutí - územní rozhodnutí a stavební povolení, výběr projektanta a dodavatele stavby, zajištění inženýringu včetně stavebního dozoru až po kolaudaci stavby, ale také např. vyhledání vhodných pracovních sil a uzavření pracovních smluv.

Kancelář poskytuje právní služby také v německém jazyce.

Moravan - bytový dům

Co vám ještě můžeme nabídnout?

Společnost MORAVAN DEVELOP Vám nabízí služby v oblasti inženýrské činnosti, vlastní stavební činnosti a stavebního práva.

Za více jak 10let existence firmy jsme postavili a zrekonstruovali řadu objektů. Prohlédněte si malý průřez naší činnosti.

MORAVAN DEVELOP s.r.o., Zábrdovická 16a, 615 00 Brno

tel.: +420 545 212 133, fax: +420 545 212 086, e-mail: info@moravandevelop.cz

design: studio Poring, www.poring.cz