O společnosti MORAVAN DEVELOP

Podnadpis stránky

Společnost MORAVAN DEVELOP s.r.o. byla založena v roce 2003 s cílem poskytovat komplexní poradenské i realizační služby v oblasti investiční výstavby. Nebyla však novou společností v pravém slova smyslu, ale navázala na dlouholeté zkušenosti takřka totožného pracovního týmu, který od roku 1995 zrealizoval pro klienty množství projektů.

Oddělení činností souvisejících s investiční výstavbou do formy samostatné společnosti bylo jen nutnou reakcí na přirozený vývoj rozšiřujících se požadavků klientů, kterým bylo nejdříve společností Advokátní kancelář Economy JUDr. Pecl a spol., v.o.s. poskytováno právní poradenství v oblasti stavebnictví a stavebního práva, poté s pomocí externích autorizovaných inženýrů byla pak realizována řada staveb a projektů, jejichž fotografie a krátký popis je možno shlédnout v rubrice Reference.

V úzké návaznosti činností obou společností je pro klienta zajištěno široké spektrum činností, jako je např. vyhledání vhodné lokality pro zamýšlenou investici, vyřešení majetkoprávních vztahů, veškerá problematika související s katastrem nemovitostí, jako jsou kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen apod., zajištění příslušných správních rozhodnutí - územní rozhodnutí a stavební povolení, výběr projektanta a dodavatele stavby, zajištění inženýringu včetně stavebního dozoru až po kolaudaci stavby, či jiné klientem požadované úkony.

Služby jsou poskytovány také v německém jazyce.

Moravan - bytový dům

Co vám ještě můžeme nabídnout?

Společnost MORAVAN DEVELOP Vám nabízí služby v oblasti inženýrské činnosti, vlastní stavební činnosti a stavebního práva.

Za více jak 10let existence firmy jsme postavili a zrekonstruovali řadu objektů. Prohlédněte si malý průřez naší činnosti.

MORAVAN DEVELOP s.r.o., Zábrdovická 16a, 615 00 Brno

tel.: +420 545 212 133, fax: +420 545 212 086, e-mail: info@moravandevelop.cz

design: studio Poring, www.poring.cz